Por de volar: Com tractar-la

Característiques específiques del nostre programa per a superar la por de volar

La majoria de cursos per tractar la por a volar es porten a terme en grup i de manera intensiva durant tot un cap de setmana.

El nostre programa per a superar la por a volar, malgrat que es desenvolupa en un curt espai de temps, no és tan intensiu. Per quin motiu?

  • Perquè d’un dia per l’altre considerem que és molt difícil aprendre i dominar els procediments per a superar la por, poder corregir-los, millorar-los i treure’n el màxim partit.

El nostre programa consta d’una part que es dur a terme individualment. Per què?

  • No tots els usuaris tenen les mateixes pors: uns temen trobar-se malament al avió i no poder-ne sortir, d’altres temen que l’avió sigui inestable o que hi pugui haver un accident.
  • De la mateixa manera, no totes les persones necessiten ni responen per igual a les diferents tècniques de tractament.

És aconsellable una assistència personalitzada i integral que disposi de diversos recursos útils, personals i materials, ajustats a les necessitats i disponibilitat de cada usuari. D’això depèn l’efectivitat del programa, l’abast dels resultats i la seva perdurabilitat.

Fases del tractament

El programa de tractament consta de dos blocs o mòduls.

  • El bloc A del programa es realitza individualment durant 3-6 setmanes.
  • El bloc B del programa realitza en petits grups, normalment un divendres per la tarda (a Madrid) o un dissabte al matí  (a Barcelona).

Passos previs per a poder iniciar l’activitat

  1. Contactar amb el nostre centre. Informació general.
  2. Valoració inicial: Entrevista d’avaluació del problema. Qüestionari de por de volar.
  3. Fixació d’un calendari personal per tal de desenvolupar les següents parts del programa.